• nybanner

ເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ

ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ພວມ​ພັດທະນາ​ຢູ່​ບັນດາ​ເມືອງ​ທ່າ​ເຮືອ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ໄຕ້​ຫວັນ, ຮົງ​ກົງ​ແລະ​ຈີນ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່, ພ້ອມ​ທັງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຈີນ.